MAKIKO TAKAYAMA

書籍『ご用命とあらば、ゆりかごからお墓まで』装画

2020年4月8日発売
真梨幸子さん著『ご用命とあらば、ゆりかごからお墓まで』文庫版
(株式会社 幻冬舎)
デザイン:アルビレオ